• 2993885534
  • trande-thvienan1@edu.viettel.vn
  • Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
  • Giới thiệu
  • Sơ đồ tổ chức
  • Tổ Chuyên môn
  • Khối 5: Dương Thị Ánh Vân
  • Lâm Đi Na
  • Dự báo thời tiết