• 2993885534
  • trande-thvienan1@edu.viettel.vn
  • Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Viên An 1

Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
2993885534
trande-thvienan1@edu.viettel.vn